google-site-verification=S0Ha9zUgIRJ_pclqXk5Aba2lHXYqdMFWVOMrvfY2duU

کتاب «نظریه‌های هنر»

 

کتاب «نظریه‌های هنر»- جلد یکم

نویسنده: موشه باراش

ترجمه: محمدرضا ابوالقاسمی (هیئت علمی دانشگاه تهران)

نشر چشمه، 1399

این اثر شرحی است بر چشم‌انداز گسترده‌ نظریه‌های هنر از یونان باستان تا قرن هجدهم. نویسنده به رغم دشواری تعریف ماهیت و تعیین حدود نظریه‌ هنر کوشیده مطالب و مباحث مرتبط با هنر در سنت‌های فکری و فرهنگی گوناگون غرب را در اختیار مخاطب قرار دهد. در این کتاب نه با روایتی مطلقا فلسفی و زیباشناختی از هنر روبه‌روییم و نه با توصیفی صرفا تاریخی و جامعه‌شناختی؛ بلکه شاهدیم کردار و پندار اندیشمندان و هنرمندان بر سنتی پرمایه از تاملاتی مبتنی است که فهم هنر دوران‌ گوناگون تاریخی را برای ما آسان می‌کند. نظریه‌های هنر معرف اندیشه‌هایی به قلم نویسندگان مهمی از یونان باستان و قرون وسطا تا دوران رنسانس و عصر کلاسیک است و یکی از ارزش‌های این کتاب معرفی متون کم‌تر شناخته‌شده به مخاطبان اثر است.