google-site-verification=S0Ha9zUgIRJ_pclqXk5Aba2lHXYqdMFWVOMrvfY2duU

آیا هنرمندان از گفت‌وگو درباره آثارشان فرار می‌کنند؟

آیا هنرمندان از گفت‌وگو درباره آثارشان فرار می‌کنند؟ حافظ اصلانی (پژوهشگر هنر دانشگاه تهران)   «هیچ تابلویی را نمی‌توان تام و تمام با کلمات "توضیح" داد. ولی کلمات گاه راهنماهاي مفیدي هستند و به رفع سوءبرداشت‌ها کمک می‌کنند و دست کم می‌توانند از فضایی که نقاش خود را در آن احساس کرده است، اشارتی به دست دهند». ارنست گامبریچ   در دنیایی که زندگی می‌کنیم روزانه با هزاران کلمه و …
ادامه مطلب